Зверніть увагу! Внаслідок коливання валютного курсу ціни можуть змінюватися, адже всі реагенти ми закуповуємо в Європі, в компанії SIEMENS. Актуальні ціни ви можете дізнатися на рецепції КЛІНІКИ «ГЕМО МЕДИКА» у м. Тячів або за телефонами: (03134) 3 22 33 | (03134) 3 20 64, моб. тел.: (068) 0 817 817 (київстар)

 
Код дослідження Назва досліджень Вартість послуги  Термін виконання 
996 Забір крові 40  
992 Встановлення флексулі дітям 60  
МЗК Забір калу на яйце глисти 70  
700 Забір крові системою метелик 50  
  Забір крові  через 1 годину після навантаження 40  
  Забір крові  через 2 годии після навантаження 40  
995 Забір крові на дому 200  
994 Забір крові на дому дитині до 3-х років (виїзд 2-х медичних сестер) 250  
993 Забір крові на дому в обумовлений пацієнтом час 300  
997 Терміновий забір матеріалу  (вказати термін вагітності для вагітних жінок) 100 5-7 днів
999 Зішкріб урогенітальний 120  
                1. ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
МНХ Розширений аналіз крові (СВС+Формула)    
М1 Загальний аналіз крові  з ШОЕ (3000) 140 2-год
896 Розширений аналіз крові з ШОЕ (5000) 200 2-год
998 Група крові та резус-фактор 150 2-год
422К Пряма проба Кумбса 200 4-5 дні
423К Непряма проба Кумбса 200 4-5 дні
864 Ретикулоцити (RETIC) 110 2-3 дні
3149 Антирезусні антитіла (вказати групу крові та резус-фактор, термін вагітності) 390 3-5 дні
               2. ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕМОСТАЗУ
М0 Міжнародне нормалізаційне співвідношення (INR/МНС) 120 2-год
2 Протромбіновий індекс/Тромбопластиновий час (РІ/ТТ) 70 2-год
5 Активований частковий тромбопластиновий час (APTT/АЧТЧ) 70 2-год
4 Тромбіновий час (ТТ/ТЧ) 70 2-год
8 Антитромбін ІІІ хромоген (АТ ІІІ) 390 2-3 дні
7 Д-димер 350 2-год
6 Фібриноген (Fbg) 70 2 год 
11 Вовчаковий антикоагулянт (LA1 + LA2 + ratio) 390 4-5 дні
2443 Протеїн С (%) 500 1-2 дні
М05 Рутинна панель №1: (ПЧ, МНС, АЧТЧ, TЧ, Fbg,) 230 1 день 
М005 Рутинна панель №2: (ПЧ, МНС, АЧТЧ, TЧ, Fbg, Д- димер) 650 1 день 
               3. БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
              3.1. ЕЛЕКТРОЛІТИ
233К Натрій Na 70 4-5 дні
232К Калій K 70 4-5 дні
237К Хлор Kl 70 4-5 дні
713К Панель електролітів (Na, K, Cl) іонограма 170 4-5 дні
                3.2. КЛІНІЧНА ХІМІЯ
  Визначеннябуферних систем    
  Надлишок лужності    
  Тимолова проба 120  
48 Аланінамінотрансфераза (АЛТ) 70 2-год 
47 Аспартатамінотрансфераза (AСТ) 70 2-год
63 Альбумін 70 2-год
51 Альфа-амілаза 70 2-год
1043 Бікарбонат ECO2 220 2-3 дні
1040 Протеїнограма (білкові фракції) 250 2-3 дні
62 Білок загальний 60 2-год
66 Білірубін загальний 60 2-год
65 Білірубін прямий 60 2-год
Н5 Білірубін непрямий 60 2-год
49 Гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ) 60 2-год
235К Фосфор 70 4-5 дні
278К Кальцій іонізований  110 3-год
234К Кальцій загальний 70 3-год
59 Кисла фосфатаза 60 2-3 дні
161 Кліренс ендогенного креатиніну 80 2-3 дні
68 Креатинін 70 2-год
54 Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) 80 4-5 дні
274К Ліпаза 100 4-5 дні
50 Лужна фосфатаза 60 2-год
280К Магній 60 4-5 дні
70 Сечова кислота 60 2-год
67 Сечовина 60 2-год
  Цинк 190 4-5 дні
  Мідь 220 2-3 дні
  Хлориди 190 2-3 дні
64 Мікроальбумінурія у сечі 180 2-3 дні
259 Мікроальбумінурія + креатинін сечі 180 2-3 дні
М07 Комплексне біохімічне обстеження (11 параметрів): сечовина, холестерин, креатинін, білірубін загальний, глюкоза, білок загальний, амілаза, сечова кислота, ЛФ, ALT, AST 380 1-2 дні
М08 Комплексне біохімічне обстеження (13 параметрів): сечовина, холестерин, креатинін, білірубін загальний, білірубін прямий, глюкоза, білок загальний, амілаза, сечова кислота, GGT, ЛФ, ALT, AST 420 2-год
МП3 Печінкові проби (ALT, AST, GGT, ЛФ, білірубін загальний і прямий, загальний білок, альбумін) 250 2-год
МП4 Ниркові проби (креатинін, сечовина, сечова кислота) 150 2-год
МО4 Ревмопроби (С-реактивний білок, ревматоїдний фактор, антистрептолізин-О) 250 2-год
                3.3. ЛІПІДНИЙ ОБМІН
84 Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ) 90 2-год
85 Ліпопротеїди низької щільності  (ЛПНЩ) 90 2-год
86 Тригліцериди 70 2-год
83 Холестерин  60 2-год
243К Аполіпопротеїн А1 90 4-5 дні
244К Аполіпопротеїн В 90 4-5 дні
М006 Ліпопротеїди високої щільності ЛПВЩ, ліпопротеїди низької щільності ЛПНЩ та холестерин 150 2-год
М06 Ліпопротеїди фракційно (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ), коефіцієнт атерогенності 180 2-год
                3.4. ВУГЛЕВОДНИЙ ОБМІН
91 Глюкоза (венозна кров) 70 2-год
93 Інсулін 180 2-год
94 Фруктозамін 160 4-5 дні
95 Індекс НОМА 220  
55 С-пептид 180 2-год 
331К Глікозильований гемоглобін  170 2-3 дні
МП02 Пакет Діабетичний 1: (глюкоза, інсулін, С-пептид    
МП11 Пакет Діабетичний: (глюкоза, глікозильований гемоглобін, інсулін, С-пептид 450 2-3 дні
                3.5. КАРДІО-РЕВМАТИЧНА ПАНЕЛЬ
208К С-реактивний білок (кількісний) 90 2-3 дні
207К С-реактивний білок (якісний) 60 2-3 дні
75 С-реактивний білок високочутливий (кількісний) 130 2-год
77 Антистрептолізин-О (кількісний) 100 2-год
76 Ревматоїдний фактор (кількісний) 100 2-год
2101 Тропонін I  (кількісне визначення) 220 2-год
361К Сіалові кислоти 110  
57 Креатинкіназа МВ-фракція 180 2-год
  Літій    
395К Гомоцистеїн 350 4-5 дні
                3.6. АНЕМІЯ
250К Вітамін B12 (цианкобаламін) 180 4-5 дні
247К Трансферин 130 4-5 дні
248К Феритин 200 4-5 дні
249К Фолієва кислота 160 4-5 дні
236К Залізо (сироватка) 100 4-5 дні
246К Залізозв'язуюча здатність сироватки (ЗЗЗС) крові 120 4-5 дні
80 Гаптоглобін    
                3.7. ВИЯВЛЕННЯ ЛІКІВ У КРОВІ
1042 Карбамазепін 300 2-3 дні
1044 Вальпроєва кислота 250 2-3 дні
                3.8. ПОКАЗНИКИ ОСТЕОПОРОЗУ
289К Остеокальцин 260 6-7 днів
590К Прокальцитонін 580 4-5 дні
828К Вітамін D загальний 380 5-6 дні
               4. ГОРМОНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
               4.1. ТИРЕОЇДНА ПАНЕЛЬ
114 Трийодтиронін вільний (Т3 вільний) 150 2-год
116 Тироксин вільний (Т4 вільний) 150 2-год
93К Трийодтиронін загальний (Т3) 150 4-5 дні
376К Тироксин загальний (Т4) 150 4-5 дні
110 Тиреотропний гормон (ТТГ) 150 2-год
119 Тиреоглобулін 200 2-год
117 Антитіла до пероксидази (АТ-ТПО) 170 2-год
121К Антитіла до тиреоглобулінів (АТ-ТГ) 250 4-5 дні
377К Антитіла до рецепторів ТТГ 340 5-7 дні
122К Антимікросомальні антитіла (АМС) 180 5-6 дні
МП1 Тиреоїдна панель №1: (ТТГ, Т4 вільний, Т3 вільний) 370 2-год
М12 Тиреоїдна панель №2:  (ТТГ, Т4 вільний, АТ-ТПО) 400 2-год
                4.2. РЕПРОДУКТИВНА ПАНЕЛЬ
141 Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) 200 2-год
140 Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) 200 2-год
144 Естрадіол 200 2-год
143 Прогестерон 200 2-год
142 Пролактин 200 2-год
147  Загальний тестостерон  200 2-год
101К Вільний тестостерон 250 5-6 днів
392К Індекс вільного  тестостерону (ТСТ заг/ГЗСГх100) 330 5-6 дні
146К Дигідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с) 200 4-5 дні
137К Секс-зв’язуючий глобулін (ГЗСГ) 200 4-5 дні
37К Антимюлерів гормон  500 5-6 днів
215 17-оксіпрогестерон (17-ОНПРГ) 250 5-6 днів
М22 Пакет гормональний №1: фаза МЦ (пролактин, ФСГ, ЛГ) 420 2-год
М10  Пакет гормональний №2:  1 фаза МЦ (пролактин, ФСГ, ЛГ, естрадіол) 550 2-год
М11 Пакет гормональний №3:  фаза МЦ (пролактин, ФСГ, ЛГ, прогестерон) 550 2-год
               4.3. ПРЕНАТАЛЬНА ДІАГНОСТИКА
201 Бета-хоріонічний гонадотропін (ХГЛ загальний) 200 2-год 
325К Вільний бета-ХГЛ  200 4-5 дні
258 Альфа-фетопротеїн (АФП) (вагітні) 200 4-5 дні
202 Естріол некон'югований (ЕЗ) 200 4-5 дні
203 Асоційований  з вагітністю протеїн-А (РАРР-А) 230 4-5 дні
МПР1 PRISCA вагітність 9-13 тижнів: (B –ХГЛ, PAPP-А) Пренатальний (біохімічний) скринінг 330 4-5 дні
МПР2 PRISCA вагітність 14-20 тижнів: (ХГЛ, АФП, Е3) Пренатальний (біохімічний) скринінг 440 4-5 дні
                4.4. ДІАГНОСТИКА НАДНИРНИКІВ
131К Кортизол ранковий 250 4-5 дні
132К Кортизол веірній 250 4-5 дні
130К Адренокортикотропний гормон (АКТГ) 300 4-5 дні
704 Ренін  950 5-7 днів
705 Альдостерон 400 5-7 днів
702 Альдостерон-ренінове співвідношення 1350 5-7 днів
                4.5. ІНШІ ГОРМОНИ
291К Паратгормон 200 3-5 днів
288К Соматотропний гормон (СТГ) 200 4-5 днів
290К Кальцитонін 330 3-5 дні
147К Андростендіон 210 3-5 дні
129К Інсуліноподібний фактор росту 1 300 4-5 днів
                5. ОНКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
251 Онкомаркер яєчників (CA 125) 200 2-год
380К Онкомаркер раку яєчників (НЕ-4) 460 5-6 днів
362 Індекс  РОМА (НЕ4/СА125) 630 5-6 днів
250 Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) 180 2-год
196К Онкомаркер підшлункової залози (СА 19-9) 180 4-5 дні
192К Раково-ембріональний антиген (CEA) 180 4-6 днів
194К Простат-специфічний антиген вільний (ПСА вільний) 180 4-5 дні
253 Простат-специфічний антиген загальний (ПСА) 180 2-год
195К Онкомаркер шлунка СА 72-4 350 5-6 днів
215К Онкомаркер CYFRA СА 21-1 (фрагмент цитокератину 19) 200 5-6 днів
216К Нейроенолаза ( NSE ) 250 5-6 днів
379К Простатична кисла фосфотаза (РАР) 260 5-6 днів
900К Онкомаркер ШКТ (CA  242) 300 5-6 днів
165К Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC) 400 5-6 днів
               6. ІНФЕКЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
               6.1. БОРЕЛІОЗ
456К Антитіла IgМ до збуднику хвороби Лайма (Borrelia Burgdorferi) 350 5-6 дні
457К Антитіла IgG до збуднику хвороби Лайма (Borrelia Burgdorferi) 350 5-6 дні
                6.2. ГЕПАТИТ-А
176К Антитіла Ig M до вірусу гепатиту А (HAV IgM) 200 5-6 днів
177К Антитіла Ig G до вірусу гепатиту А (HAV IgG) 200 5-6 днів
847К Сумарні антитіла  до вірусу гепатиту А (HAV) 200 5-6 днів
335К ПЛР. Визначення РНК вірусу гепатиту А   (плазма, якісне визначення) 210 5-6 днів
               6.3. ГЕПАТИТ-В
171К Антитіла IgM до вірусу гепатиту В (Anti-HBсor IgM) 200 4-6 днів
310 Антитіла IgG до вірусу гепатиту В (Anti-HBsАg, кількісне визначення) 200 2 години
172К Антитіла IgG до вірусу гепатиту В ( Anti-HBсor IgG) 200 4-6 днів
173К НВеАg  вірусу гепатиту B 300 4-6 днів
265К HBsAg поверхневий антиген вірусу гепатиту В 170 4-6 днів
430К Сумарні антитіла до НвеАg вірусу гепатиту В (Anti НвеАg) 300 4-6 днів
431К Загальні  антитіла до корового антигену вірусу гепатиту В (Anti-HBcor) 300 4-6 днів
432К ПЛР. Кількісне визначення ДНК вірусу гепатиту B  (Real-time) (плазма) 520 4-6 днів
336К ПЛР. Визначення ДНК вірусу гепатиту ТТV  (плазма, якісне визначення) 280 4-6 днів
                6.4. ГЕПАТИТ-С
433К Антитіла IgM до вірусу гепатиту C (HCV IgM) 200 4-6 днів
340 Антитіла IgG до вірусу гепатиту C (HCV IgG ) 200 2 години
175К Антитіла Ig'Антитіла IgG до вірусу гепатиту С (Anti-HСV IgG coreAg, NS3, NS4, NS5) 290 5-7 дні
114К ПЛР. Генотипування  РНК вірусу гепатиту  С (1a,1b,2,3a) (Real-time) (плазма) 570 5-7 дні
80 ПЛР. Визначення ДНК вірусу гепатиту B  (плазма, якісне визначення) 280 5-7 дні
340К 'Сумарні антитіла до вірусу гепатиту С (HCV total) 300 5-7 дні
81 ПЛР. Визначення РНК  вірусу  гепатиту  С (плазма, якісне визначення) 280 5-7 дні
115К 'ПЛР. Кількісне визначення РНК вірусу гепатиту С  (Real-time)  (плазма) 520 4-6 дні
                6.5. ГЕПАТИТ ДЕЛЬТА
338К 'ПЛР. Визначення РНК вірусу гепатиту D   (плазма, якісне визначення) 280 4-6 дні
310К 'Антитіла IgG  до вірусу гепатиту D  (HDV IgG) 200 4-6 дні
1848 Визначення РНК вірусу гепатиту G 500  
                6.6. TORCH-ІНФЕКЦІЇ
107К Антитіла IgМ до токсоплазми  (Toxo IgМ) 170 4-6 дні
108К Антитіла IgG до токсоплазми  (Toxo IgG) 170 4-6 дні
109К Антитіла IgМ до вірусу  герпесу 1 типу (HSV 1) 150 4-6 дні
110К Антитіла IgG до вірусу  герпесу 1 типу (HSV 1) 150 4-6 дні
111К .Антитіла IgG до вірусу  герпесу 2 типу (HSV 2) 150 4-6 дні
112К Антитіла Ig М до цитомегаловірусу (CMV) 170 4-6 дні
113К Антитіла Ig G до цитомегаловірусу (CMV) 170 4-6 дні
116К ПЛР. Визначення ДНК вірусу герпесу 1/2 типу  (Кров, якісно) 400 4-6 дні
117К ПЛР. Визначення ДНК цитомегаловірусу (Кров, ліквор, слюна. Якісне визначення) 400 4-6 дні
138К Антитіла IgG до вірусу герпесу  3 тип (Varicella Zoster IgG ) 150 4-6 дні
139К Антитіла IgM до вірусу герпесу  3 тип (Varicella Zoster  IgM) 150 4-6 дні
140К Антитіла IgG до вірусу герпесу  6 типу 150 4-6 дні
188К Антитіла IgG до вірусу краснухи (Rub IgG ) 170 4-6 дні
189К Антитіла IgМ до вірусу краснухи (Rub IgМ) 170 4-6 дні
293К ПЛР. Визначення ДНК цитомегаловірусу (Кров, ліквор, слюна.Кількісне визначення) 400 4-6 дні
309К Антитіла IgМ до вірусу  герпесу 2 типу (HSV 2) 150 4-6 дні
313К ПЛР. Визначення ДНК токсоплазми (Кров, зішкряб, ліквор. Якісне визначення) 400 4-6 дні
330К ПЛР. Визначення ДНК вірусу Епштейн-Бара (Кров, ліквор, зішкряб, слюна. Кількісне визначення) 480 4-6 дні
332К ПЛР. Визначення ДНК вірусу Епштейн-Бара (Кров, ліквор, зішкряб, слюна. Якісне визначення) 250 4-6 дні
333К Антитіла IgM до капсидного антигену вірусу Епштейн-Барра (VCA IgM) 170 4-6 дні
334К Антитіла IgG до капсидного антигену вірусу Епштейн-Барра (VCA IgG) 170 4-6 дні
362К ПЛР. Визначення ДНК вірусу герпесу (HSV1 і HSV2). Визначення і типування в режимі Real-time 400 4-6 дні
437К ПЛР. Визначення ДНК вірусу герпесу 6 типу (Будь який матеріал, якісне визначення) 480 4-6 дні
440К Антитіла IgG до нуклеарного антигену Eпштейн-Бара (EBNA) 170 4-6 дні
642К Авідність антитіл IgG до токсоплазми (Toxoplasma gondii) 280 4-6 дні
644К Авідність антитіл IgG до вірусу  герпесу 2 типу 280 4-6 дні
645К Авідність антитіл IgG до цитомегаловiрусу (CMV) 280 4-6 дні
656К Антитіла Ig G до вірусу герпеса 1/2 (HSV1/2) 170 4-6 дні
657К Антитіла Ig М до вірусу герпеса 1/2 (HSV1/2) 170 4-6 дні
76К ПЛР. Вірус герпесу 1/2 типу (Зішкряб, сеча. Якісне визначення) 200 4-6 дні
77К ПЛР. Визначення ДНК цитомегаловірусу (CMV) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення) 200 4-6 дні
836К ПЛР. Визначення ДНК вірусу герпесу 6 типу (Будь який матеріал, кількісне визначення) 200 4-6 дні
851К Авідність антитіл IgG до вірусу краснухи  (Rub IgG) 280 4-6 дні
902К ПЛР. Вірус герпесу 1/2 типу (Зішкряб, сеча. Кількісне визначення) 200 4-6 дні
903К ПЛР. Визначення ДНК цитомегаловірусу (CMV) (Зішкряб, сеча.Кількісне визначення) 200 4-6 дні
М19А Пакет "TORCH IgG та IgМ": TOXO, RUB, CMV, HSV 1/2 1000 5-7 днів
М19 Пакет "TORCH IgG та IgМ": TOXO, RUB, CMV, HSV 1/2, VCA 1100 5-7 днів
                6.7. УРОГЕНІТАЛЬНІ ІНФЕКЦІЇ
104К 'Антитіла IgG до хламiдiй (Chlamydia trachomatis  IgG) 190 4-6 дні
105К Антитіла IgM до хламiдiй (Chlamydia trachomatis IgM) 190 4-6 дні
447К Антитіла IgG до уреаплазми уреалітікум (Ureaplasma urealyticum) 190 4-6 дні
445К Антитіла IgG до мікоплазма хомініс (Mycoplasma hominis) 190 4-6 дні
151К Антитіла IgG до білка теплового шоку HSP60  Chlamydia trachomatis 200 4-6 дні
72К ПЛР. Визначення ДНК до хламідії трахоматіс (Chlamydia trachomatis) ( Зішкряб, сеча. Якісне визначення) 200 4-6 дні
73К ПЛР. Визначення ДНК до уреаплазми спецієс (Ureaplasma species ) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення) 200 4-6 дні
74К ПЛР. Визначення ДНК до мікоплазма хомініс (Mycoplasma hominis) (Зішкрiб, сеча. Якісне визначення) 200 4-6 дні
75К ПЛР. Визначення ДНК до мікоплазма геніталіум (Mycoplasma  genitalium) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення) 200 4-6 дні
78К ПЛР. Визначення ДНК до нейсерія гонорея (Neisseria gonorrhoeae) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення) 200 4-6 дні
79К ПЛР.Визначення ДНК до трихомонади (Trichomonas vaginalis) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення) 200 4-6 дні
80К ПЛР.Визначення ДНК до гарднерели (Gardnerella vaginallis) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення) 200 4-6 дні
81К ПЛР. Визначення ДНК до кандіди альбіканс (Candida albicans ) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення) 200 4-6 дні
904К ПЛР. Визначення ДНК до хламідії трахоматіс (Chlamydia trachomatis) ( Зішкряб, сеча. Кількісне визначення) 200 4-6 дні
905К ПЛР. Визначення ДНК до мікоплазма хомініс (Mycoplasma hominis) (Зішкрiб, сеча. Кількісне визначення) 200 4-6 дні
906К ПЛР. Визначення ДНК до мікоплазма геніталіум (Mycoplasma  genitalium) (Зішкряб, сеча. Кількісне визначення) 200 4-6 дні
907К ПЛР. Визначення ДНК до уреаплазми спецієс (Ureaplasma species ) (Зішкряб, сеча. Кількісне визначення) 200 4-6 дні
908К ПЛР. Визначення ДНК до уреаплазми уреалітікум та уреаплазми парвум ( Ureaplasma paryum та ureaplasma urealytycum) (Кількісне визначення в режимі Real-time) 200 4-6 дні
909К ПЛР.Визначення ДНК до кандіди альбіканс (Candida albican ) (Зішкряб, сеча. Кількісне визначення) 200 4-6 дні
910К ПЛР.Визначення ДНК до трихомонади (Trichomonas vaginalis) (Зішкряб, сеча. Кількісне визначення) 200 4-6 дні
911К ПЛР. Визначення ДНК до нейсерія гонорея (Neisseria gonorrhoeae) (Зішкряб, сеча. Кількісне визначення) 200 4-6 дні
912К ПЛР.Визначення ДНК до гарднерели (Gardnerella vaginallis) (Зішкряб, сеча. Кількісне визначення) 200 4-6 дні
364К ПЛР.Визначення ДНК Candida albicans/candida glabrata/candida krusei (Диференціація в режимі Real-time) 200 4-6 дні
365К ПЛР. Визначення ДНК до уреаплазми уреалітікум та уреаплазми парвум (Ureaplasma paryum та ureaplasma urealytycum) (Диференціація та кількісно) 200 4-6 дні
451К ПЛР. Визначення ДНК збуднику сифiлiсу ( Tr. Pallidum, якісне визначення) 200 4-6 дні
182К ПЛР. Скринінг HPV-високого онкогенного ризику (HPV 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 тип) (Зішкріб, сеча. Якісне визначення.) 200 4-6 дні
186К ПЛР. Визначення ДНК папіломи людини (ВПЛ)   Квант 21 кількісне (6,11,44,16,18,26,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82.) 700 4-6 дні
366К 18.ПЛР. Визначення ДНК вірусів папіломи людини (ВПЛ) 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 типів. Кількісне визначення в режимі Real-time. 300 4-6 дні
367К Фемофлор 16.  Дослідження біоценозу урогенітального тракту. (Загальна бактеріальна маса,Lactobacillus spp., Enterobacterium spp., Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Gardnerella vaginаlis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp., Eubacterium spp, Sneathia spp. /Leptotrihia spp./ Fusobacterium spp., Megasphaera spp./Veilonella spp./Dialister spp.,Lachnobacterium spp./Clostridium spp.,Mobiluncus spp./Corynebacterium spp., Peptostreptococcus spp.,  Atopobium vaginale,  Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma (urealyticum + parvum), Candida spp.).  ПЛР Real-time кількісне визначення  1150 4-6 дні
497К ПЛР. 12 ИППП ( Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma spp. (U.parvum, U.urealyticum), Candida albicans, Gardnerella vaginalis, Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorroeae, ДНК цитомегаловірусу CMV, ДНК герпесвірусу HSV 1, 2., ВПЛ HPV 16 тип, ВПЛ HPV 18 тип.) 630 4-6 дні
521К ПЛР. Флороценоз. Оцінка біоценозу урогенітального тракту у жінок (методом ПЛР  в режимі реального часу) 1150 3-5 дні
816К 19.ПЛР. Визначення ДНК вірусів папіломи людини (ВПЛ)(12 типів -  16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59). Кількісне визначення до типу в режимі Real-time. 500 3-5 дні
817К ПЛР. Андрофлор  Дослідження біоценозу у чоловіків. Lactobacillus spp.
 Staphylococcus spp.Streptococcus spp. Corinebacterium spp. Gardnerella vaginalis, Megasphera spp. +Veillonella spp. + Dialister spp., Sneathia spp.+Leptotrichia spp. + Fusobacterium spp, Ureaplasma  urealyticum, Ureaplasma  parvum, Mycoplasma  hominis, Atopobium claster, Bacteroides spp. / Porphyromonas spp. / Prevotella spp, Anaerococcus spp.,Peptostreptococcus spp. / Parvimonas spp.,Eubacterium spp.,Haemophilus spp.,Pseudomonas aeruginosa /Ralstonia spp. / Burkholderia spp.,Enterobacteriaceae spp. / Enterococcus spp.,Candida spp., Mycoplasma genitalium,Trichomonas vaginalis,Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis. Real-time
1100 3-5 дні
82К ПЛР. HPV 6,11 тип  (Зішкряб, сеча. Якісне визначення) 220 3-5дні
85К ПЛР. Генотипування HPV-високого онкогенного ризику (HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 тип) (Зішкріб, сеча. Якісне визначення.) 220 3-5дні
86К ПЛР. HPV 16, 18 тип (Зішкряб, сеча. Якісне визначення) 150 3-5 дні
873К Фемофлор. Скрін. Дослідження біоценозу урогенітального тракту.  ПЛР Real-time кількісний/якісний (Загальна бактеріальна маса, Lactobacillus spp., Gardnerella vaginаlis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp., Ureaplasma (urealyticum+parvum),Candida spp., Mycoplasma hominis,  Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis (якісна оцінка), Neisseria gonorrhoeae (якісна оцінка), Chlamydia trachomatis (якісна оцінка), Сytomegalovirus (якісна оцінка), Herpes simplex virus 1 (якісна оцінка) 880 3-5 дні
154К Комплекс «Урогенітальний» №1: (ПЛР. Хламідія трахоматіс, Мікоплазма геніталіум, Уреаплазма спецієс, трихомонада) 300 2-3 дні
245К Комплекс «Урогенітальний» №2: (ПЛР. Хламідія трахоматіс, Мікоплазма геніталіум, Уреаплазма спецієс) 300 2-3 дні
829К Комплекс «Урогенітальний» №3:  (ПЛР. Хламідія трахоматіс, Мікоплазма хомініс, Уреаплазма спецієс)    
809К Комплекс «Урогенітальний» №4: (ПЛР. Хламідія трахоматіс, Мікоплазма хомініс, Мікоплазма геніталіум, Уреаплазма спецієс) 400 2-3 дні
830К Комплекс «Урогенітальний» №5: (ПЛР. Хламідія трахоматіс, Мікоплазма хомініс, Уреаплазма спецієс, Тріхомонас вагіналіс, Гарднерела вагіналіс) 600 2-3 дні
М21 Пакет IgG:  хламiдiй, уреаплазми уреалітікум, мікоплазма хомініс    
648К Визначення Ureaplasma species, Mycoplasma hominis методом DUO+ визначення чутливості  до антибіотиків методом SIR (культуральні дослідження)    
843К AF.Генітальна система. Визначення  загальних титрів Ureaplasma urealyticum  та Mycoplasma hominis + чутливість до антибіотиків, визначення специфічної мікрофлори (культуральні дослідження)    
896К Посів на мікоплазму, уреаплазму ( IST 2)( зішкряб, напівкількісний) + визначення чутливості до антибіотиків (культуральні дослідження)    
              6.8. ІНШІ ІНФЕКЦІЇ
  Антитіла IgG до  до хелікобактеру пілорі (Helicobacter pylori) 170 4-5 дні
  Антитіла IgM до  до хелікобактеру пілорі (Helicobacter pylori) 170 4-5 дні
701К Сумарні антитіла  до хелікобактеру пілорі (Helicobacter pylori) 170 4-5 дні
895К Антитіла IgA до вірулентного білку CagA Helicobacter pylori 170 4-6дні
724К Антитіла IgG до збуднику коклюшу  (Bordetella pertussis) 170 4-6дні
725К Антитіла IgM до збуднику коклюшу (Bordetella pertussis) 200 4-6дні
778К Антитіла IgG до токсину Clostridium tetani 200 4-6 дні
822К  Антитіла IgG до вірусу кору (Measles viruses ) 250 4-6 дні
726К  Антитіла IgM до вірусу кору (Measles viruses ) 200 4-6 дні
840К Антитіла IgM до мікоплазма пневмонії (Mycoplasma pneumoniae) 150 5-6 дні
841К Антитіла IgG до хламідія пневмонії  (Chlamydia pneumoniae) 150 5-6 дні
842К Антитіла IgM до хламідія пневмонії  (Chlamydia pneumoniae) 150 5-6 дні
853К Антитіла IgG до мікоплазма пневмонії (Mycoplasma pneumoniae) 150 5-6 дні
190К Загальні антитіла до мікобактерій туберкульозу (Mycobacterium tuberculosis) 170 5-6 дні
449К ПЛР. Визначення ДНК  до мікобактерій туберкульозу (Mycobacterium tuberculosis) ( якісне визначення 170 5-6 дні
976К ПЛР. Визначення ДНК лістерії (Listeria monocytogenes) 170 5-6 дні
977К ПЛР. Визначення ДНК  парвовірусу В19 (Parvovirus B19) 170 5-6 дні
978К ПЛР. Визначення ДНК бруцельозу (Brucella abortus) 170 5-6 дні
928К Короновірус SARS-CoV-2 (COVID-19) антитіла IgG, методом імуноферментного аналізу (ELISA) 300  1-2 дні
930К Короновірус SARS-CoV-2 (COVID-19) антитіла IgM, методом імуноферментного аналізу (ELISA) 300 1-2 дні
927К Визначення PHK SARS-CoV-2 COVID-19 PCR 660 3-5 дні
  Експрес-тест COVID-19 антиген 300 20 хв
                6.9. ГЕЛЬМІНТИ
452К Сумарні антитіла до лямблій (Giardia liamblia) 150 4-5 дні
454К  Антитіла IgG до токсокарів 150 4-5 дні
455К Антитіла IgG до аскарид 150 4-5 дні
458К Антитіла IgG опісторхів 150 4-7 дні
459К  Антитіла  IgG до трихінел 150 4-7 дні
460К Антитіла IgG до ехінококів 200 4-7 дні
ПД2 Пакет "Паразитарні дослідження" №2:  (Антитіла IgG  до:  токсокарів, аскарид,  трихінел,  ехінококів, опісторхів) 600 4-5 дні
М20 Пакет "Паразитарні дослідження" №1: IgG Ascaris lumbricoides, Ig G Toxocara canis, cумарні антитіла до лямблій 350 5-7 днів
                7. ІМУНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
473К Вміст сироваткового імуноглобуліну A 160 3-4 дні
474К Вміст сироваткового імуноглобуліну  M 160 3-4 дні
475К Вміст сироваткового імуноглобуліну  G 160 3-4 дні
320К Імунограма 500 11-12 днів
211К Циркулюючі імунокомплекси (ЦІК) 100 3-5 дні
476К Активність комплімента СН50 190 6-8 днів
477К Вміст секреторного імуноглобуліну А 230 3-4 дні
2720 Інтерлейкін6 620 11-12 днів
320К Імунограма+ЦІК 600 11-12 днів
               8. ДІАГНОСТИКА АУТОІМУННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
252К Антитіла до 1-спіральної ДНК (ADNA 1) 300 4-7 дні
253К Антитіла до 2-спіральної ДНК (ADNA 2) 300 4-7 дні
254К Антинуклеарні антитіла (ANA) 230 4-7 дні
255К Антитіла Ig G  до фосфоліпідів (APHL Ig G) 230 4-7 дні
256К Антитіла Ig M  до фосфоліпідів (APHL Ig M) 230 4-7 дні
482К Антимітохондріальні антитіла (АМА-М2) 450 4-7 дні
 1488 Гліадин, антитіла IgA 450  
487К Антитіла IgG до гліадіну 200 4-7 дні
492К Антитіла IgG до кардіоліпіну 220 4-7 дні
493К Антитіла IgМ до кардіоліпіну 220 4-7 дні
527К  Антитіла IgА до тканинної трансглутамінази 220 4-7 дні
528К Антитіла IgG до тканинної трансглутамінази 220 4-7 дні
884К Антитіла IgG до бета-2-глікопротеїну I 220 4-7 дні
885К Антитіла IgM до бета-2-глікопротеїну I 220 4-7 дні
485К Антитіла до цітрулінірованого віментину (Anti-MCV IgG) 400 4-7 дні
486К Антитіла до циклічного цітруліновому пептиду (AntiCCP) 350 4-7 дні
МАНА ANА 17 Pro (методом Імуноблот) 820 7-10 днів
               9. АЛЕРГОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
212К Загальний імуноглобулін E 250 4-5 дні
                9.1. ХАРЧОВІ АЛЕРГЕНИ
1100 Алерген меду IgE 240 2-3 дні
1102 Алерген шоколаду IgE 240 2-3 дні
663К Ig E до кави 240 4-5 дні
672К Ig E до алергенів м'яса свинини 240 4-5 дні
675К Ig E до алергенів моркви 240 4-5 дні
661К Ig E до м'яса яловичини 240 4-5 дні
  'Ig E до судак 240 4-5 дні
  ''Ig E до лосося/сьомга 240 4-5 дні
  'Ig E до апельсину 240 4-5 дні
  'Ig E до житнього борошна 240 4-5 дні
  Ig E до соєвих бобів 240 4-5 дні
                9.2. ПИЛКОВІ АЛЕРГЕНИ
678К Алерген пилку тополі IgE 240 4-5 дні
1254 Алерген пилку акації IgE 240 2-3 дні
1258 Алерген пилку липи IgE 240 2-3 дні
667К Ig E до алергену кульбаби 240 4-5 дні
  Ig E до амброзії 240 4-5 дні
               9.3. ПОБУТОВІ АЛЕРГЕНИ
1300 Алерген овечої шерсті IgE 240 2-3 дні
601К Ig E до алергенів Penicillium notatum 240 4-5 дні
602К Ig E до алергенів Aspergillus niger 240 4-5 дні
604К Ig E до алергенів домашнього пилу 240 4-5 дні
613К Ig E до епідермісу кішки 240 4-5 дні
614К Ig E до епідермісу собаки 240 4-5 дні
615К Ig E до курки (перо) 240 4-5 дні
666К Ig E до алергену шерсті морської свинки 240 4-5 дні
676К Ig E до кліщів Dermatophagoides pteronyssinus 240 4-5 дні
677К Ig E до кліщів Dermatophagoides farinae 240 4-5 дні
  'Ig E до алергенів таргана-прусака  240 4-5 дні
  'Ig E до хом'яка  240 4-5 дні
  Ig E до Аскариди 240 4-5 дні
               9.4. СКРИНІНГОВІ ПАКЕТИ АЛЕРГЕНІВ
1400 Алергени шерсті та епітелію кота, собаки, коня, корови IgE 350 2-3 дні
1402 Алергени шерсті та епітелію морської свинки, кролика, хом’яка, щура, миші IgE 350 2-3 дні
1404 Алергени пір’я гуски, курки, качки, індика IgE 350 2-3 дні
1406 Алергени пір’я папуги, канарки, хвилястого папуги IgE 350 2-3 дні
1414 Алергени харчових продуктів: молоко, пшениця, яєчний білок, соя, арахіс, рис IgE 350 2-3 дні
1418 Алергени харчових продуктів: апельсин, банан, персик, яблуко IgE 350 2-3 дні
1422 Алергени харчових продуктів: помідор , картопля, морква, часник, гірчиця IgЕ 350 2-3 дні
1424 Алергени харчових продуктів: свинина, яловичина, курятина, баранина IgE 350 2-3 дні
1310 Алергени грибків плісняви IgE 350 2-3 дні
1450 Алергени побутові: епітелій-шерсть кота й собаки, пір’я курки й гуски IgE 350 2-3 дні
1434 Алергени пилку дерев: клен, дуб, береза, горіх волоський, в’яз IgE 350 2-3 дні
1436 Алергени пилку дерев: тополя, верба, явір, в’яз, дуб IgE 350 2-3 дні
1440 Алергени трав'яного пилку: амброзія, полин, чортополох, подорожник, конюшина IgE 350 2-3 дні
1426 Алергени трав'яного пилку: амброзія, полин, садова трава, кедр, тимофіївка IgE 350 2-3 дні
1446 Алергени побутові: домашній пил Green labs., кліщі: Dermatophagoides farinae та pteronyssinus,тарган) IgE 350 2-3 дні
1448 Алергени домашнього пилу Hollister-Stier Labs.IgE 350 2-3 дні
520 Пакет " Педіатрична":
кліщ Der. pteronyssinus, Der. Farinаe, пилок берези, суміш трав, кішка, собака, Alternaria alternate, молоко коров’яче, a-Lactoalbumin, β-Lactoglobulin, казеїн, білок, жовток, бичачий сироватковий альбумін, соя, морква, картопля, пшенична мука, лісний горіх, арахіс.
1220 4-5 дні
МТРАВ Пакет"Цвітіння трав":                                                                                 - алергени пилку E323 амброзії голометельчатої, тимофіївки, газонної трави, кедра; C318                                                                     - алергени трав. пилку: амброзія полиновидна, полин, чортополох, подорожник, конюшина 450 5-7 днів
515 Пакет "Різні алергени": кліщ Der. pteronyssinus, Der. farinаe, пилок вільхи, пилок берези, пилок ліщини, суміш трав, пилок жита, полин, подорожник, шерсть кішки, шерсть коня, шерсть собаки, Alternaria alternatа, білок, молоко, арахіс, лісний горіх, морква, пшенична мука, соя.    
МЕДРЕ Пакет "Респіраторна алергія (дерева)":  - алергени пилку дерев: тополя, верба, явір, в'яз, дуб;  - алергени пилку дерев: клен, дуб, береза, горіх волоський, в'яз;                                                                                                                  - алерген пилку липи;                                                                                                                                - алерген пилку акації 700 5-7 днів
517 Пакет"Інгаліційна": Der. pteronyssinus, Der. Farinаe, пилок вільхи, пилок берези, пилок ліщини, пилок дуба, суміш трав, пилок жита, полин, подорожник, кішка, шерсть коня, собаки, морської свинки, хом’яка, кролика, Pen. notatum, Cladosp. herbarum, Asp. fumigatus, Alternaria alternate. 850 4-5 днів
МЇДА Пакет "Харчова алергія":                                                                                  - алергени харчових продуктів: молоко, пшениця, яєчний білок, соя, арахіс, рис;                                                                                                            - алергени харчових продуктів: апельсин, банан, персик, яблуко;                                                                                                             - алергени харчових продуктів: помідор, картопля, морква, часник, гірчиця;                                                                                               - алергени харчових продуктів: свинина, яловичина, курятина, баранина                                                                                                            - алерген какао;                                                                                                 - алерген шоколаду;                                                                                        - алерген меду 1200 5-7 днів
518 Пакет " Харчова": лісовий горіх, арахіс, грецький горіх, мигдаль, молоко, білок курячого яйця, жовток курячого яйця, казеїн, картопля, селера, морква, томати, тріска, краб, апельсин, яблуко, пшенична мука, житня мука, кунжут, соя 850 4-5 днів
МДОМА Пакет "Алергія Домашній пил":                                                                          - алергени побутові: домашній пил Green labs., кліщі: Dermatophagoides farinae та pteronyssinus;                                            - алергени шерсті та епітелію кота й собаки, пір'я гуски та курки;  - алергени домашнього пилу Hollister-Stier Labs.; - алерген овечої шерсті (волокно); - алерген кліщів домашнього пилу (японський кліщ) 850 5-7 днів
МППЗ Пакет "Зима":- Імуноглобулін Е IgE - алерген меду; - алергени домашнього пилу Bencard Labs IgG4; - алергени харчових продуктів: помідор, картопля, морква, часник, гірчиця IgЕ;                                                                              - алергени харчових продуктів: молоко, пшениця, яєчний білок, соя, арахіс, рис IgE;  - алерген шоколаду IgE;                                                                                    - алергени домашнього пилу Greer Labs IgG4 1220 5-7 днів
МУЛЮБ Пакет "Домашній улюбленець:                                                                                   - алергени шерсті та епітелію кота, собаки, коня, корови;                                                                                        - алергени пір'я гуски, курки, качки, індика;                                                                                                                  - алергени шерсті та епітелію морської свинки, кролика, хом'яка, щура, миші;     - алергени пір'я папуги, канарки, хвилястого папуги 800 5-7 днів
                10. БАКТЕРІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
1УБ Бактеріологічний посів матріалу  500 6-7 днів
2УБ Визначення чутливості до а/б та протигрибкових препаратів 500 6-7 днів
3УБ Аналіз калу на дисбіоз з визначенням чутливості до а/б та п/г препаратів 500 6-7 днів
2152 Бактеріологічний посів з вуха та антибіотикограми 500 6-7 днів
2153 Бактеріологічний посів з носа та антибіотикограми 500 6-7 днів
2154 Бактеріологічний посів з ока та антибіотикограми 500 6-7 днів
2155 Бактеріологічний посів з піхви та антибіотикограми 500 6-7 днів
2156 Бактеріологічний посів сечі та  антибіотикограми 500 6-7 днів
2157 Бактеріологічний посів із зіву та антибіотикограми 500 6-7 днів
PRS+A Бактеріологічний посів з слизової ротової порожнини + антибіотикограма 500 6-7 днів
PRT+A Бактеріологічний посів харкотиння+антибіотикограма 500 6-7 днів
PRF+A Бактеріологічний посів жовчі+антибіотикограма 500 6-7 днів
PRTA+A Бактеріологічний посів з рани+антибіотикограма 500 6-7 днів
PRFR+A Бактеріологічний посів з фурункула та ін. запальних утворів на шкірі+антибіотикограма 500 6-7 днів
RD Бактеріологічний посів зшкіри та придатків (нігті,волосся) на дерматофіти 500 до 27 днів
RD+A Бактеріологічний посів зшкіри та придатків (нігті,волосся) на дерматофіти+ антибіотикограма 500 до 27 днів
BSZ Бактеріологічний посів на носійство стафілококу (зів) 500 6-7 днів
BSR Бактеріологічний посів на носійство стафілококу (носова порожнина) 500 6-7 днів
BDZ Бактеріологічний посів на збудника дифтерії Сoryinebakterium diphteriae (зів) 500 6-7 днів
BDS Бактеріологічний посів на збудника дифтерії Сoryinebakterium diphteriae (носова порожнина) 500 6-7 днів
BD+2 Бактеріологічний посів на збудника дифтерії Сoryinebakterium diphteriae (зів+носова порожнина) 500 6-7 днів
BPP Бактеріологічний посів з виділень простати 500 6-7 днів
BPP+A Бактеріологічний посів з виділень простати+антибіотикограма 500 6-7 днів
BPU Бактеріологічний посів з виділень уретри 500 6-7 днів
BPU+2 Бактеріологічний посів з виділень уретри+антибіотикограма 500 6-7 днів
BPMIC+A Бактеріологічний посів на мікрофлору (урогенітальний тракт) + антибіотикограма 500 6-7 днів
BPGF Бактеріологічний посів біоматеріалу на грибкову флору 500 6-7 днів
BPGF+1 Бактеріологічний посів біоматеріалу на грибкову флору з визначенням чутливості до протигрибкових препаратів 500 6-7 днів
BACS Бактеріологічний посів біоматеріалу на стафілокок 500 6-7 днів
BACS+A Бактеріологічний посів біоматеріалу на стафілокок+антибіотикограма 500 6-7 днів
PBSTR Бактеріологічний посів біоматеріалу на бета-гемолітичний стрептокок 500 7-10 днів
PBSTR+A Бактеріологічний посів біоматеріалу на бета-гемолітичний стрептокок+антибіотикограма 500 7-10 днів
2150 Бактеріологічний посів крові на стерильність 500 7-10 днів
2004 Бактеріологічний посів ліквору на стерильність 500 7-10 днів
BPAF Бактеріологічний посів біоматеріалу на анаеробну флору 500 6-7 днів
BPEB Бактеріологічний посів біоматеріалу на патогенні ентеробактерії (сальмонельоз, дизентерія) 500 6-7 днів
BPEB+A Бактеріологічний посів біоматеріалу на патогенні ентеробактерії (сальмонельоз, дизентерія)+антибіотикограма 500 6-7 днів
BPOS Бактеріологічний посів біоматеріалу з визначенням чутливості до бактеріофагу 500 6-7 днів
BPOSA Бактеріологічний посів зубоясенної кишені на анаероби 500 6-7 днів
BPOSA+A Бактеріологічний посів зубоясенної кишені на анаероби+антибіотикограма 500 6-7 днів
BPHEP Бактеріологічний посів біоматеріалу на гемофільну палочку ( Haemophilus influenzae) 500 6-7 днів
BPHEP+A Бактеріологічний посів біоматеріалу на гемофільну палочку ( Haemophilus influenzae)+антибіотикограма 500 6-7 днів
               11. ЦИТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
15К Гормональна кольпоцитологія 150 2-3 дні
16К Мікроскопія урогенітального зішкрябу (жінки) 120 2-3 дні
169К Цитоморфологічне дослідження біологічного матеріалу 220 2-3 дні
21К Мікроскопія урогенітального зішкрябу (чоловіки) 150 2-3 дні
22К Аналіз секрету передміхурової залози 150 2-3 дні
149К Цитоморфологічне дослідження виділень із молочної  залози 150 4-5 дні
468К Дослідження синовіальної рідини 200 2-3 дні
659К Пап-тест (цитоморфологічне дослідження епітелію із зони трансформації і цервікального каналу) 200 2-3 дні
722К Мікроскопія на виявлення кліща корости (Sarcoptes scobiei) 150 2-3 дні
850К Рідинна цитологія 400 2-3 дні
Цитоморфологічне дослідження епітелію на атипові клітини (жінки) 120 2-3 дні
804К Дослідження на паразитарні гриби 120 2-3 дні
999К Дослідження на демодекоз (Demodex follicullorum) 120 2-3 дні
803К Назоцитограма 120 2-3 дні
157К Мікробіологічне дослідження біологічного матеріалу на грибкову флору  з визначенням чутливості до протигрибкових препаратів    
               12. ДОСЛІДЖЕННЯ СЕЧІ
М2 Загальний аналіз сечі 110 2- год
820 Аналіз сечі на кетонові тіла 60 2-год
МУ1 Аналіз сечі по Нечипоренку 130 2- год
821 Аналіз сечі на жовчні пігменти 120 2-год
53 Альфа-амілаза сечі ранкової 120 2- год
52 Альфа-амілаза сечі добової 120 2-год
90 Цукор добової сечі 120 2- год
162 Білок добової сечі 120 2-год
             13. ДОСЛІДЖЕННЯ КАЛУ
413 Аналіз калу на яйця та найпостіших 150 2- год
2164 Виявлення антигенів сальмонел у зазках фекалій 300 2-год
2160 Швидкий тест на визначення прихованої крові в фекаліях (нижній відділ кишківника) +(верхній відділ кишківника) 280 2-год
Т302 Швидкий тест на виявлення антигенів Helicobacter pylori у зразках фекалій(СІТО ТЕST H. Pylori Ag) 290 2-год
  Кальпротектин в калі 300  
Т301 Швидкий тест на виявлення антигенів лямблій у зразках фекалій 290 2-год

«»Зверніть увагу! Внаслідок коливання валютного курсу ціни можуть змінюватися, адже всі реагенти ми закуповуємо в Європі, в компанії SIEMENS. Актуальні ціни ви можете дізнатися на рецепції КЛІНІКИ «ГЕМО МЕДИКА» у Тячеві або за телефонами: (03134) 3 22 33 | (03134) 3 20 64, моб. тел.: (068) 0 817 817 (київстар)
.