Зверніть увагу! Внаслідок коливання валютного курсу ціни можуть змінюватися, адже всі реагенти ми закуповуємо в Європі, в компанії SIEMENS. Актуальні ціни ви можете дізнатися на рецепції КЛІНІКИ «ГЕМО МЕДИКА» у м. Тячів або за телефонами: (03134) 3 22 33 | (03134) 3 20 64, моб. тел.: (068) 0 817 817 (київстар)

Назва досліджень Вартість послуги Термін виконання
Встановлення флексулі дітям 50
Забір крові 30
Забір крові на дому 130
Забір крові у додаткову б/х пробірку 30
Забір крові через 1 годину після навантаження 30
Забір крові через 2 годии після навантаження 30
Забір крові системою метелик 30
Забір калу на яйце глисти 60
Забір крові на дому 130
Забір крові на дому дитині до 3-х років (виїзд 2-х медичних сестер) 200
Забір крові на дому в обумовлений пацієнтом час 230
Терміновий забір матеріалу (вказати термін вагітності для вагітних жінок) 100 5-7 днів
Зішкріб урогенітальний 110
Розширений аналіз крові (СВС+Формула) 120 2-год
Загальний аналіз крові  з ШОЕ (3000) 110 2-год
Розширений аналіз крові з ШОЕ (5000) 160 2-год
Загальний аналіз крові (СВС) 100 2-год
Група крові та резус-фактор 70 2-год
Пряма проба Кумбса 200 2-3 дні
Непряма проба Кумбса 200 2-3 дні
Ретикулоцити (RETIC) 90 2-3 дні
Антирезусні антитіла (вказати групу крові та резус-фактор, термін вагітності) 220 3-5 дні
Міжнародне нормалізаційне співвідношення (INR/МНС) 100 2-год
Протромбіновий індекс/Тромбопластиновий час (РІ/ТТ) 60 2-год
Активований частковий тромбопластиновий час (APTT/АЧТЧ) 60 2-год
Тромбіновий час (ТТ/ТЧ) 60 2-год
Антитромбін ІІІ хромоген (АТ ІІІ) 200 1-2 дні
Д-димер 400 2-год
Фібриноген (Fbg) 60 2 год
Вовчаковий антикоагулянт (LA1 + LA2 + ratio) 280 1-2 дні
Протеїн С (%) 450 1-2 дні
Натрій Na 60 2-3 дні
Калій K 60 2-3 дні
Хлор Kl 60 2-3 дні
Панель електролітів (Na, K, Cl) іонограма 140 2-3 дні
Аланінамінотрансфераза (АЛТ) 50 2-год
Аспартатамінотрансфераза (AСТ) 50 2-год
Альбумін 50 2-год
Альфа-амілаза 50 2-год
Бікарбонат ECO2 200 2-3 дні
Протеїнограма (білкові фракції) 170 2-3 дні
Білок загальний 50 2-год
Білірубін загальний 50 2-год
Білірубін прямий 50 2-год
Білірубін непрямий 50 2-год
Гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ) 50 2-год
Фосфор 60 2-3 дні
Кальцій іонізований 100 2-3 дні
Кальцій загальний 100 2-3 дні
Кисла фосфатаза 60 2-3 дні
Кліренс ендогенного креатиніну 65 2-3 дні
Креатинін 60 2-год
Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) 70 2-3 дні
Ліпаза 70 2-3 дні
Лужна фосфатаза 50 2-год
Магній 60 2-3 дні
Сечова кислота 50 2-год
Сечовина 50 2-год
Мікроальбумінурія у сечі 180 2-3 дні
Мікроальбумінурія + креатинін сечі 180 2-3 дні
рН крові 60 2-3 дні
Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ) 70 2-год
Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ) 70 2-год
Тригліцериди 55 2-год
Холестерин 50 2-год
Аполіпопротеїн А1 90 2-3 дні
Аполіпопротеїн В 90 2-3 дні
Глюкоза (венозна кров) 50 2-год
Інсулін 155 2-год
Фруктозамін 190 2-3 дні
Індекс НОМА 200
С-пептид 150 2-год
Глікозильований гемоглобін 160 2-3 дні
С-реактивний білок (кількісний) 90 2-3 дні
С-реактивний білок (якісний) 70 2-3 дні
С-реактивний білок високочутливий 130 2-год
Антистрептолізин-О (якісний) 80 2-год
Ревматоїдний фактор (якісний) 80 2-год
Тропонін I (кількісне визначення) 240 2-год
Креатинкіназа МВ-фракція 160 2-год
Гомоцистеїн 320 2-3 дні
Вітамін B12 (цианкобаламін) 160 2-3 дні
Трансферин 120 2-3 дні
Феритин 140 2-3 дні
Фолієва кислота 160 2-3 дні
Залізо (сироватка) 80 2-3 дні
Залізозв'язуюча здатність сироватки (ЗЗЗС) крові 110 2-3 дні
Гаптоглобін 130 2-3 дні
Карбамазепін 200 2-3 дні
Вальпроєва кислота 200 2-3 дні
Остеокальцин 260 5-6 днів
Прокальцитонін 450 3-4 дні
Вітамін D загальний 360 4-5 дні
Трийодтиронін вільний (Т3 вільний) 130 2-год
Тироксин вільний (Т4 вільний) 130 2-год
Трийодтиронін загальний (Т3) 130 2-3 дні
Тироксин загальний (Т4) 130 2-3 дні
Тиреотропний гормон (ТТГ) 130 2-год
Тиреоглобулін 150 2-год
Антитіла до пероксидази (АТ-ТПО) 150 2-год
Антитіла до тиреоглобулінів (АТ-ТГ) 140 2-3 дні
Антитіла до рецепторів ТТГ 340 4-5 дні
Антимікросомальні антитіла (АМС) 340 4-5 дні
Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) 160 2-год
Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) 160 2-год
Естрадіол 160 2-год
Прогестерон 160 2-год
Пролактин 160 2-год
Тестостерон загальний 160 2-год
Тестостерон вільний 200 4-5 днів
Індекс вільного тестостерону (ТСТ заг/ГЗСГх100) 300 3-4 дні
Дигідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с) 160 2-3 дні
Секс-зв’язуючий глобулін (ГЗСГ) 160 2-3 дні
Антимюлерів гормон 430 4-5 днів
17-оксіпрогестерон (17-ОНПРГ) 140 4-5 днів
Бета-хоріонічний гонадотропін (ХГЛ загальний) 160 2-год
Вільний бета-ХГЛ 160 2-3 дні
Альфа-фетопротеїн (АФП) (вагітні) 160 2-3 дні
Естріол некон'югований (ЕЗ) 160 2-3 дні
Асоційований з вагітністю протеїн-А (РАРР-А) 190 2-3 дні
Кортизол (в сироватці) 190 2-3 дні
Кортизол (в добовій сечі) 190 2-3 дні
Адренокортикотропний гормон (АКТГ) 160 2-3 дні
Ренін 800 5 днів
Альдостерон 450 5 днів
Альдостерон-ренінове співвідношення 1100 5 днів
Паратгормон 160 2-3 дні
Соматотропний гормон (СТГ) 200 4-5 днів
Кальцитонін 290 2-3 дні
Андростендіон 210 2-3 дні
Соматомедін C (IGF-1) 280 4-5 днів
Альфа-фетопротеїн (АФП) 160 2-3 дні
Онкомаркер яєчників (CA 125) 160 2-год
Онкомаркер раку яєчників (НЕ-4) 420 4-5 днів
Індекс РОМА (НЕ4/СА125) 600 4-5 днів
Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) 160 2-год
Онкомаркер підшлункової залози (СА 19-9) 160 2-3 дні
Раково-ембріональний антиген (CEA) 160 4-5 днів
Простат-специфічний антиген вільний (ПСА вільний) 160 2-3 дні
Простат-специфічний антиген загальний (ПСА) 160 2-год
Онкомаркер шлунка СА 72-4 200 4-5 днів
Онкомаркер CYFRA СА 21-1 (фрагмент цитокератину 19) 200 4-5 днів
Нейроенолаза ( NSE ) 250 4-5 днів
Простатична кисла фосфотаза (РАР) 260 4-5 днів
Онкомаркер ШКТ (CA 242) 300 4-5 днів
Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC) 350 4-5 днів
'Антитіла IgМ до збуднику хвороби Лайма (Borrelia Burgdorferi) 170 4-5 дні
Антитіла IgG до збуднику хвороби Лайма (Borrelia Burgdorferi) 170 4-5 дні
'Антитіла Ig M до вірусу гепатиту А (HAV IgM) 160 4-5 днів
'Антитіла Ig G до вірусу гепатиту А (HAV IgG) 160 4-5 днів
Сумарні антитіла до вірусу гепатиту А (HAV) 250 4-5 днів
'ПЛР. Визначення РНК вірусу гепатиту А (плазма, якісне визначення) 200 4-5 днів
Антитіла IgM до вірусу гепатиту В (Anti-HBсor IgM) 150 4-5 днів
'Антитіла IgG до вірусу гепатиту В (Anti-HBsАg, кількісне визначення) 150 4-5 днів
Антитіла IgG до вірусу гепатиту В ( Anti-HBсor IgG) 150 4-5 днів
НВеАg вірусу гепатиту B 150 4-5 днів
'HBsAg поверхневий антиген вірусу гепатиту В 100 4-5 днів
Сумарні антитіла до НвеАg вірусу гепатиту В (Anti НвеАg) 200 4-5 днів
Загальні антитіла до корового антигену вірусу гепатиту В (Anti-HBcor) 200 4-5 днів
ПЛР. Кількісне визначення ДНК вірусу гепатиту B (Real-time) (плазма) 390 4-5 днів
'ПЛР. Визначення ДНК вірусу гепатиту ТТV (плазма, якісне визначення) 210 4-5 днів
Антитіла IgM до вірусу гепатиту C (HCV IgM) 140 4-5 днів
Антитіла IgG до вірусу гепатиту C (HCV IgG ) 140 4-5 днів
ПЛР. Визначення РНК вірусу гепатиту А (плазма, якісне визначення) 180 4-5 днів
Антитіла Ig'Антитіла IgG до вірусу гепатиту С (Anti-HСV IgG coreAg, NS3, NS4, NS5)G до вірусу гепатиту С (Anti-HСV IgG coreAg, NS3, NS4, NS5) 250 5-6 дні
ПЛР. Генотипування РНК вірусу гепатиту С (1a,1b,2,3a) (Real-time) (плазма) 450 5-6 дні
ПЛР. Визначення ДНК вірусу гепатиту B (плазма, якісне визначення) 200 5-6 дні
'Сумарні антитіла до вірусу гепатиту С (HCV total) 140 5-6 дні
ПЛР. Визначення РНК вірусу гепатиту С (плазма, якісне визначення) 150 5-6 дні
'ПЛР. Кількісне визначення РНК вірусу гепатиту С (Real-time) (плазма) 450 4-5 дні
'ПЛР. Визначення РНК вірусу гепатиту D (плазма, якісне визначення) 190 4-5 дні
'Антитіла IgG до вірусу гепатиту D (HDV IgG) 160 4-5 днів
Антитіла IgМ до токсоплазми (Toxo IgМ) 120 4-5 дні
Антитіла IgG до токсоплазми (Toxo IgG) 120 4-5 дні
Антитіла IgМ до вірусу герпесу 1 типу (HSV 1) 120 4-5 дні
Антитіла IgG до вірусу герпесу 1 типу (HSV 1) 120 4-5 дні
.Антитіла IgG до вірусу герпесу 2 типу (HSV 2) 120 4-5 дні
Антитіла Ig М до цитомегаловірусу (CMV) 120 4-5 дні
Антитіла Ig G до цитомегаловірусу (CMV) 120 4-5 дні
ПЛР. Визначення ДНК вірусу герпесу 1/2 типу (Кров, якісно) 110 4-5 дні
ПЛР. Визначення ДНК цитомегаловірусу (Кров, ліквор, слюна. Якісне визначення) 110 4-5 дні
Антитіла IgG до вірусу герпесу 3 тип (Varicella Zoster IgG ) 150 4-5 дні
Антитіла IgM до вірусу герпесу 3 тип (Varicella Zoster IgM) 150 4-5 дні
Антитіла IgG до вірусу герпесу 6 типу 150 4-5 дні
Антитіла IgG до вірусу краснухи (Rub IgG ) 120 4-5 дні
Антитіла IgМ до вірусу краснухи (Rub IgМ) 120 4-5 дні
ПЛР. Визначення ДНК цитомегаловірусу (Кров, ліквор, слюна.Кількісне визначення) 120 4-5 дні
Антитіла IgМ до вірусу герпесу 2 типу (HSV 2) 120 4-5 дні
ПЛР. Визначення ДНК токсоплазми (Кров, зішкряб, ліквор. Якісне визначення) 120 4-5 дні
ПЛР. Визначення ДНК вірусу Епштейн-Бара (Кров, ліквор, зішкряб, слюна. Кількісне визначення) 120 4-5 дні
ПЛР. Визначення ДНК вірусу Епштейн-Бара (Кров, ліквор, зішкряб, слюна. Якісне визначення) 110 4-5 дні
Антитіла IgM до капсидного антигену вірусу Епштейн-Барра (VCA IgM) 120 4-5 дні
Антитіла IgG до капсидного антигену вірусу Епштейн-Барра (VCA IgG) 120 4-5 дні
ПЛР. Визначення ДНК вірусу герпесу (HSV1 і HSV2). Визначення і типування в режимі Real-time 120 4-5 дні
ПЛР. Визначення ДНК вірусу герпесу 6 типу (Будь який матеріал, якісне визначення) 120 4-5 дні
Антитіла IgG до нуклеарного антигену Eпштейн-Бара (EBNA) 130 4-5 дні
Авідність антитіл IgG до токсоплазми (Toxoplasma gondii) 180 4-5 дні
Авідність антитіл IgG до вірусу герпесу 2 типу 250 6-7 дні
Авідність антитіл IgG до цитомегаловiрусу (CMV) 180 4-5 дні
Антитіла Ig G до вірусу герпеса 1/2 (HSV1/2) 120 4-5 дні
Антитіла Ig М до вірусу герпеса 1/2 (HSV1/2) 120 4-5 дні
ПЛР. Вірус герпесу 1/2 типу (Зішкряб, сеча. Якісне визначення) 110 4-5 дні
ПЛР. Визначення ДНК цитомегаловірусу (CMV) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення) 110 4-5 дні
ПЛР. Визначення ДНК вірусу герпесу 6 типу (Будь який матеріал, кількісне визначення) 130 4-5 дні
Авідність антитіл IgG до вірусу краснухи (Rub IgG) 180 6-7дні
ПЛР. Вірус герпесу 1/2 типу (Зішкряб, сеча. Кількісне визначення) 130 2-3 дні
ПЛР. Визначення ДНК цитомегаловірусу (CMV) (Зішкряб, сеча.Кількісне визначення) 130 4-5 дні
'Антитіла IgG до хламiдiй (Chlamydia trachomatis IgG) 190 4-5 дні
Антитіла IgM до хламiдiй (Chlamydia trachomatis IgM) 190 4-5 дні
Антитіла IgG до уреаплазми уреалітікум (Ureaplasma urealyticum) 150 4-5 дні
Антитіла IgG до мікоплазма хомініс (Mycoplasma hominis) 150 4-5 дні
Антитіла IgG до білка теплового шоку HSP60 Chlamydia trachomatis 110 4-5 дні
ПЛР. Визначення ДНК до хламідії трахоматіс (Chlamydia trachomatis) ( Зішкряб, сеча. Якісне визначення) 110 2-3 дні
ПЛР. Визначення ДНК до уреаплазми спецієс (Ureaplasma species ) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення) 110 2-3 дні
ПЛР. Визначення ДНК до мікоплазма хомініс (Mycoplasma hominis) (Зішкрiб, сеча. Якісне визначення) 110 2-3 дні
ПЛР. Визначення ДНК до мікоплазма геніталіум (Mycoplasma genitalium) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення) 110 2-3 дні
ПЛР. Визначення ДНК до нейсерія гонорея (Neisseria gonorrhoeae) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення) 110 2-3 дні
ПЛР.Визначення ДНК до трихомонади (Trichomonas vaginalis) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення) 110 2-3 дні
ПЛР.Визначення ДНК до гарднерели (Gardnerella vaginallis) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення) 110 2-3 дні
ПЛР.Визначення ДНК до кандіди альбіканс (Candida albicans )(Зішкряб, сеча. Якісне визначення) 110 2-3 дні
ПЛР. Визначення ДНК до хламідії трахоматіс (Chlamydia trachomatis) ( Зішкряб, сеча. Кількісне визначення) 110 2-3 дні
ПЛР. Визначення ДНК до мікоплазма хомініс (Mycoplasma hominis) (Зішкрiб, сеча. Кількісне визначення) 110 2-3 дні
ПЛР. Визначення ДНК до мікоплазма геніталіум (Mycoplasma genitalium) (Зішкряб, сеча. Кількісне визначення) 110 2-3 дні
ПЛР. Визначення ДНК до уреаплазми спецієс (Ureaplasma species ) (Зішкряб, сеча. Кількісне визначення) 110 2-3 дні
ПЛР. Визначення ДНК до уреаплазми уреалітікум та уреаплазми парвум ( Ureaplasma paryum та ureaplasma urealytycum) (Кількісне визначення в режимі Real-time) 110 2-3 дні
ПЛР.Визначення ДНК до кандіди альбіканс (Candida albican ) (Зішкряб, сеча. Кількісне визначення) 110 2-3 дні
ПЛР.Визначення ДНК до трихомонади (Trichomonas vaginalis) (Зішкряб, сеча. Кількісне визначення) 110 2-3 дні
ПЛР. Визначення ДНК до нейсерія гонорея (Neisseria gonorrhoeae) (Зішкряб, сеча. Кількісне визначення) 110 2-3 дні
ПЛР.Визначення ДНК до гарднерели (Gardnerella vaginallis) (Зішкряб, сеча. Кількісне визначення) 110 2-3 дні
ПЛР.Визначення ДНК Candida albicans/candida glabrata/candida krusei (Диференціація в режимі Real-time) 110 2-3 дні
ПЛР. Визначення ДНК до уреаплазми уреалітікум та уреаплазми парвум (Ureaplasma paryum та ureaplasma urealytycum) (Диференціація та кількісно) 110 2-3 дні
ПЛР. Визначення ДНК збуднику сифiлiсу ( Tr. Pallidum, якісне визначення) 190 4-5 дні
ПЛР. Скринінг HPV-високого онкогенного ризику (HPV 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 тип) (Зішкріб, сеча. Якісне визначення.) 200 2-3 дні
ПЛР. Визначення ДНК папіломи людини (ВПЛ) Квант 21 кількісне (6,11,44,16,18,26,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82.) 680 3-4 дні
18.ПЛР. Визначення ДНК вірусів папіломи людини (ВПЛ) 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 типів. Кількісне визначення в режимі Real-time. 280 2-3 дні
Фемофлор 16. Дослідження біоценозу урогенітального тракту. (Загальна бактеріальна маса,Lactobacillus spp., Enterobacterium spp., Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Gardnerella vaginаlis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp., Eubacterium spp, Sneathia spp. /Leptotrihia spp./ Fusobacterium spp., Megasphaera spp./Veilonella spp./Dialister spp.,Lachnobacterium spp./Clostridium spp.,Mobiluncus spp./Corynebacterium spp., Peptostreptococcus spp., Atopobium vaginale, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma (urealyticum + parvum), Candida spp.). ПЛР Real-time кількісне визначення 1150 3-4 дні
ПЛР. 12 ИППП ( Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma spp. (U.parvum, U.urealyticum), Candida albicans, Gardnerella vaginalis, Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorroeae, ДНК цитомегаловірусу CMV, ДНК герпесвірусу HSV 1, 2., ВПЛ HPV 16 тип, ВПЛ HPV 18 тип.) 560 3-4 дні
ПЛР. Флороценоз. Оцінка біоценозу урогенітального тракту у жінок (методом ПЛР в режимі реального часу) 1150 3-4 дні
19.ПЛР. Визначення ДНК вірусів папіломи людини (ВПЛ)(12 типів - 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59). Кількісне визначення до типу в режимі Real-time. 300 2-3 дні
ПЛР. Андрофлор Дослідження біоценозу у чоловіків. Lactobacillus spp.
Staphylococcus spp.Streptococcus spp. Corinebacterium spp. Gardnerella vaginalis, Megasphera spp. +Veillonella spp. + Dialister spp., Sneathia spp.+Leptotrichia spp. + Fusobacterium spp, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis, Atopobium claster, Bacteroides spp. / Porphyromonas spp. / Prevotella spp, Anaerococcus spp.,Peptostreptococcus spp. / Parvimonas spp.,Eubacterium spp.,Haemophilus spp.,Pseudomonas aeruginosa /Ralstonia spp. / Burkholderia spp.,Enterobacteriaceae spp. / Enterococcus spp.,Candida spp., Mycoplasma genitalium,Trichomonas vaginalis,Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis. Real-time
1100 3-4 дні
ПЛР. HPV 6,11 тип (Зішкряб, сеча. Якісне визначення) 100 2-3 дні
ПЛР. Генотипування HPV-високого онкогенного ризику (HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 тип) (Зішкріб, сеча. Якісне визначення.) 210 2-3 дні
ПЛР. HPV 16, 18 тип (Зішкряб, сеча. Якісне визначення) 95 2-3 дні
Фемофлор. Скрін. Дослідження біоценозу урогенітального тракту. ПЛР Real-time кількісний/якісний (Загальна бактеріальна маса, Lactobacillus spp., Gardnerella vaginаlis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp., Ureaplasma (urealyticum+parvum),Candida spp., Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis (якісна оцінка), Neisseria gonorrhoeae (якісна оцінка), Chlamydia trachomatis (якісна оцінка), Сytomegalovirus (якісна оцінка), Herpes simplex virus 1 (якісна оцінка) 880 2-3 дні
ПЛР. HPV 16, 18 тип (Зішкряб, сеча. Кількісне визначення) 150 2-3 дні
Андрофлор скрін Дослідження біоценозу у чоловіків. Lactobacillus spp.
Staphylococcus spp.Streptococcus spp. Corinebacterium spp. Gardnerella vaginalis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis,,Eubacterium spp.,Enterobacteriaceae spp. / Enterococcus spp.,Candida spp., Mycoplasma genitalium,Trichomonas vaginalis,Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis. Real-time
700 3-4 дні
Визначення Ureaplasma species, Mycoplasma hominis методом DUO+ визначення чутливості до антибіотиків методом SIR (культуральні дослідження) 250 3-4 дні
AF.Генітальна система. Визначення загальних титрів Ureaplasma urealyticum та Mycoplasma hominis + чутливість до антибіотиків, визначення специфічної мікрофлори (культуральні дослідження) 420 3-4 дні
Посів на мікоплазму, уреаплазму ( IST 2)( зішкряб, напівкількісний) + визначення чутливості до антибіотиків (культуральні дослідження) 250 3-4 дні
Сумарні антитіла до хелікобактеру пілорі (Helicobacter pylori) 110 4-5 дні
Антитіла IgA до вірулентного білку CagA Helicobacter pylori 150 4-5 дні
Антитіла IgG до збуднику коклюшу (Bordetella pertussis) 190 4-5 дні
Антитіла IgM до збуднику коклюшу (Bordetella pertussis) 190 4-5 дні
Антитіла IgG до токсину Clostridium tetani 280 4-5 дні
Антитіла IgG до вірусу кору (Measles viruses ) 190 4-5 дні
Антитіла IgM до мікоплазма пневмонії (Mycoplasma pneumoniae) 150 4-5 дні
Антитіла IgG до хламідія пневмонії (Chlamydia pneumoniae) 150 4-5 дні
Антитіла IgM до хламідія пневмонії (Chlamydia pneumoniae) 150 4-5 дні
Антитіла IgG до мікоплазма пневмонії (Mycoplasma pneumoniae) 150 4-5 дні
Загальні антитіла до мікобактерій туберкульозу (Mycobacterium tuberculosis) 160 4-5 дні
ПЛР. Визначення ДНК до мікобактерій туберкульозу (Mycobacterium tuberculosis) ( якісне визначення 160 4-5 дні
ПЛР. Визначення ДНК лістерії (Listeria monocytogenes) 180 4-5 дні
ПЛР. Визначення ДНК парвовірусу В19 (Parvovirus B19) 180 4-5 дні
ПЛР. Визначення ДНК бруцельозу (Brucella abortus) 180 4-5 дні
Сумарні антитіла до лямблій (Giardia liamblia) 140 4-5 дні
Антитіла IgG до токсокарів 140 4-5 дні
Антитіла IgG до аскарид 140 4-5 дні
Антитіла IgG опісторхів 140 4-5 дні
Антитіла IgG до трихінел 140 4-5 дні
Антитіла IgG до ехінококів 180 4-5 дні
Вміст сироваткового імуноглобуліну A 150 2-3 дні
Вміст сироваткового імуноглобуліну M 150 2-3 дні
Вміст сироваткового імуноглобуліну G 150 2-3 дні
Імунограма 500 11-12 днів
Циркулюючі імунокомплекси (ЦІК) 90 3-4 дні
Активність комплімента СН50 180 6-7 днів
Вміст секреторного імуноглобуліну А 230 2-3 дні
Імунограма + ЦІК 560 11-12 днів
Антитіла до 1-спіральної ДНК (ADNA 1) 250 4-5 дні
.Антитіла до 2-спіральної ДНК (ADNA 2) 290 4-5 дні
Антинуклеарні антитіла (ANA) 190 4-5 дні
Антитіла Ig G до фосфоліпідів (APHL Ig G) 230 4-5 дні
Антитіла Ig M до фосфоліпідів (APHL Ig M) 230 4-5 дні
Антимітохондріальні антитіла (АМА-М2) 230 4-5 дні
Антитіла IgG до гліадіну 200 4-5 дні
Антитіла IgG до кардіоліпіну 220 4-5 дні
Антитіла IgМ до кардіоліпіну 190 4-5 дні
Антитіла IgА до тканинної трансглутамінази 170 4-5 дні
Антитіла IgG до тканинної трансглутамінази 170 4-5 дні
Антитіла IgG до бета-2-глікопротеїну I 280 4-5 дні
Антитіла IgM до бета-2-глікопротеїну I 250 4-5 дні
Антитіла до цітрулінірованого віментину (Anti-MCV IgG) 380 4-5 дні
Антитіла до циклічного цітруліновому пептиду (AntiCCP) 300 4-5 дні
Загальний імуноглобулін E 150 4-5 дні
Алерген меду IgE 140 1-2 дні
Алерген шоколаду IgE 140 1-2 дні
Ig E до кави 110 4-5 дні
Ig E до алергенів м'яса свинини 140 4-5 дні
Ig E до алергенів моркви 140 4-5 дні
Ig E до м'яса яловичини 140 4-5 дні
Алерген пилку тополі IgE 140 4-5 дні
Алерген пилку акації IgE 140 2-3 дні
Алерген пилку липи IgE 140 2-3 дні
Ig E до алергену кульбаби 140 4-5 дні
Алерген овечої шерсті IgE 140 2-3 дні
Ig E до алергенів Penicillium notatum 110 4-5 дні
Ig E до алергенів Aspergillus niger 140 4-5 дні
Ig E до алергенів домашнього пилу 140 4-5 дні
Ig E до епідермісу кішки 110 4-5 дні
Ig E до епідермісу собаки 110 4-5 дні
Ig E до курки (перо) 110 4-5 дні
Ig E до алергену шерсті морської свинки 110 4-5 дні
Ig E до кліщів Dermatophagoides pteronyssinus 110 4-5 дні
Ig E до кліщів Dermatophagoides farinae 110 4-5 дні
Алергени шерсті та епітелію кота, собаки, коня, корови IgE 180 2-3 дні
Алергени шерсті та епітелію морської свинки, кролика, хом’яка, щура, миші IgE 180 2-3 дні
Алергени пір’я гуски, курки, качки, індика IgE 180 2-3 дні
Алергени пір’я папуги, канарки, хвилястого папуги IgE 180 2-3 дні
Алергени харчових продуктів: молоко, пшениця, яєчний білок, соя, арахіс, рис IgE 180 2-3 дні
Алергени харчових продуктів: апельсин, банан, персик, яблуко IgE 180 2-3 дні
Алергени харчових продуктів: помідор , картопля, морква, часник, гірчиця IgЕ 180 2-3 дні
Алергени харчових продуктів: свинина, яловичина, курятина, баранина IgE 180 2-3 дні
Алергени грибків плісняви IgE 180 2-3 дні
Алергени побутові: епітелій-шерсть кота й собаки, пір’я курки й гуски IgE 180 2-3 дні
Алергени пилку дерев: клен, дуб, береза, горіх волоський, в’яз IgE 180 2-3 дні
Алергени пилку дерев: тополя, верба, явір, в’яз, дуб IgE 180 2-3 дні
Алергени трав'яного пилку: амброзія, полин, чортополох, подорожник, конюшина IgE 180 2-3 дні
Алергени трав'яного пилку: амброзія, полин, садова трава, кедр, тимофіївка IgE 180 2-3 дні
Алергени побутові: домашній пил Green labs., кліщі: Dermatophagoides farinae та pteronyssinus,тарган) IgE 180 2-3 дні
Алергени домашнього пилу Hollister-Stier Labs.IgE 180 2-3 дні
Бактеріологічний посів матріалу 220 6-7 днів
Визначення чутливості до а/б та протигрибкових препаратів 110 6-7 днів
Аналіз калу на дисбіоз з визначенням чутливості до а/б та п/г препаратів 320 6-7 днів
Бактеріологічний посів з вуха 220 6-7 днів
Бактеріологічний посів з вуха та антибіотикограми 260 6-7 днів
Бактеріологічний посів з носа 220 6-7 днів
Бактеріологічний посів з носа та антибіотикограми 260 6-7 днів
Бактеріологічний посів з ока 220 6-7 днів
Бактеріологічний посів з ока та антибіотикограми 260 6-7 днів
Бактеріологічний посів з піхви 220 6-7 днів
Бактеріологічний посів з піхви та антибіотикограми 260 6-7 днів
Бактеріологічний посів сечі 220 6-7 днів
Бактеріологічний посів сечі та антибіотикограми 260 6-7 днів
Бактеріологічний посів із зіву 220 6-7 днів
Бактеріологічний посів із зіву та антибіотикограми 260 6-7 днів
Бактеріологічний посів з слизової ротової порожнини 220 6-7 днів
Бактеріологічний посів з слизової ротової порожнини + антибіотикограма 260 6-7 днів
Бактеріологічний посів харкотиння 220 6-7 днів
Бактеріологічний посів харкотиння+антибіотикограма 260 6-7 днів
Бактеріологічний посів жовчі 220 6-7 днів
Бактеріологічний посів жовчі+антибіотикограма 260 6-7 днів
Бактеріологічний посів з рани 220 6-7 днів
Бактеріологічний посів з рани+антибіотикограма 260 6-7 днів
Бактеріологічний посів з фурункула та ін. запальних утворів на шкірі 220 6-7 днів
Бактеріологічний посів з фурункула та ін. запальних утворів на шкірі+антибіотикограма 260 6-7 днів
Бактеріологічний посів зшкіри та придатків (нігті,волосся) на дерматофіти 280 до 27 днів
Бактеріологічний посів зшкіри та придатків (нігті,волосся) на дерматофіти+ антибіотикограма 350 до 27 днів
Бактеріологічний посів на носійство стафілококу (зів) 220 6-7 днів
Бактеріологічний посів на носійство стафілококу (носова порожнина) 220 6-7 днів
Бактеріологічний посів на збудника дифтерії Сoryinebakterium diphteriae (зів) 220 6-7 днів
Бактеріологічний посів на збудника дифтерії Сoryinebakterium diphteriae (носова порожнина) 220 6-7 днів
Бактеріологічний посів на збудника дифтерії Сoryinebakterium diphteriae (зів+носова порожнина) 220 6-7 днів
Бактеріологічний посів з виділень простати 220 6-7 днів
Бактеріологічний посів з виділень простати+антибіотикограма 260 6-7 днів
Бактеріологічний посів з виділень уретри 220 6-7 днів
Бактеріологічний посів з виділень уретри+антибіотикограма 260 6-7 днів
Бактеріологічний посів на мікрофлору (урогенітальний тракт) + антибіотикограма 220 6-7 днів
Бактеріологічний посів біоматеріалу на грибкову флору 220 6-7 днів
Бактеріологічний посів біоматеріалу на грибкову флору з визначенням чутливості до протигрибкових препаратів 260 6-7 днів
Бактеріологічний посів біоматеріалу на стафілокок 220 6-7 днів
Бактеріологічний посів біоматеріалу на стафілокок+антибіотикограма 260 6-7 днів
Бактеріологічний посів біоматеріалу на бета-гемолітичний стрептокок 220 7-10 днів
Бактеріологічний посів біоматеріалу на бета-гемолітичний стрептокок+антибіотикограма 260 7-10 днів
Бактеріологічний посів крові на стерильність 380 7-10 днів
Бактеріологічний посів ліквору на стерильність 380 7-10 днів
Бактеріологічний посів біоматеріалу на анаеробну флору 350 6-7 днів
Бактеріологічний посів біоматеріалу на патогенні ентеробактерії (сальмонельоз, дизентерія) 260 6-7 днів
Бактеріологічний посів біоматеріалу на патогенні ентеробактерії (сальмонельоз, дизентерія)+антибіотикограма 330 6-7 днів
Бактеріологічний посів біоматеріалу з визначенням чутливості до бактеріофагу 330 6-7 днів
Бактеріологічний посів зубоясенної кишені на анаероби 350 6-7 днів
Бактеріологічний посів зубоясенної кишені на анаероби+антибіотикограма 400 6-7 днів
Бактеріологічний посів біоматеріалу на гемофільну палочку ( Haemophilus influenzae) 260 6-7 днів
Бактеріологічний посів біоматеріалу на гемофільну палочку ( Haemophilus influenzae)+антибіотикограма 330 6-7 днів
Гормональна кольпоцитологія 150 2-3 дні
Мікроскопія урогенітального зішкрябу (жінки) 120 2-3 дні
Цитоморфологічне дослідження біологічного матеріалу 250 2-3 дні
Мікроскопія урогенітального зішкрябу (чоловіки) 120 2-3 дні
Аналіз секрету передміхурової залози 150 2-3 дні
Цитоморфологічне дослідження виділень із молочної залози 150 4-5 дні
Дослідження синовіальної рідини 250 2-3 дні
Пап-тест (цитоморфологічне дослідження епітелію із зони трансформації і цервікального каналу) 250 2-3 дні
Мікроскопія на виявлення кліща корости (Sarcoptes scobiei) 150 2-3 дні
Рідинна цитологія 400 2-3 дні
Цитоморфологічне дослідження епітелію на атипові клітини (жінки) 120 2-3 дні
Дослідження на паразитарні гриби 150 2-3 дні
Дослідження на демодекоз (Demodex follicullorum) 150 2-3 дні
Назоцитограма 100 2-3 дні
Мікробіологічне дослідження біологічного матеріалу на грибкову флору з визначенням чутливості до протигрибкових препаратів 350 4-5 днів
Загальний аналіз сечі 80 2- год
Аналіз сечі на кетонові тіла 50 2-год
Аналіз сечі по Нечипоренку 110 2- год
Аналіз сечі на жовчні пігменти 50 2-год
Альфа-амілаза сечі ранкової 60 2- год
Альфа-амілаза сечі добової 60 2-год
Цукор добової сечі 80 2- год
Білок добової сечі 80 2-год
Аналіз калу на яйця та найпостіших 150 2- год
Виявлення антигенів сальмонел у зазках фекалій 240 2-год
Швидкий тест на визначення прихованої крові в фекаліях (нижній відділ кишківника) +(верхній відділ кишківника) 220 2-год
Швидкий тест на виявлення антигенів Helicobacter pylori у зразках фекалій(СІТО ТЕST H. Pylori Ag) 280 2-год
Швидкий тест на виявлення антигенів лямблій у зразках фекалій 270 2-год
Рутинна панель №1: (ПЧ, МНС, АЧТЧ, TЧ, Fbg,) 180 1 день
Рутинна панель №2: (ПЧ, МНС, АЧТЧ, TЧ, Fbg, Д- димер) 370 1 день
Комплексне біохімічне обстеження (11 параметрів): сечовина, холестерин, креатинін, білірубін загальний, глюкоза, білок загальний, амілаза, сечова кислота, ЛФ, ALT, AST 380 1-2 дні
Комплексне біохімічне обстеження (13 параметрів): сечовина, холестерин, креатинін, білірубін загальний, білірубін прямий, глюкоза, білок загальний, амілаза, сечова кислота, GGT, ЛФ, ALT, AST 410 2-год
Печінкові проби (ALT, AST, GGT, ЛФ, білірубін загальний і прямий, загальний білок, альбумін) 210 2-год
Ниркові проби (креатинін, сечовина, сечова кислота) 110 2-год
Ревмопроби (С-реактивний білок, ревматоїдний фактор, антистрептолізин-О) 210 2-год
Пакет на госпіталізацію №1: ЗАК, МНС, сечовина, креатинін, білірубін загальний, глюкоза, білок загальний, амілаза, ALT, AST, HBsAg, антитіладо HCV, сумарні антитіла до Treponema pallidum 500 2-год
Пакет на госпіталізацію №2: ЗАК, глюкоза, МСН, сумарні антитіла до Treponema pallidum 300 2-год
Ліпопротеїди високої щільності ЛПВЩ, ліпопротеїди низької щільності ЛПНЩ та холестерин 150 2-год
Ліпопротеїди фракційно (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ), коефіцієнт атерогенності 170 2-год
Тиреоїдна панель №1: (ТТГ, Т4 вільний, Т3 вільний) 340 2-год
Тиреоїдна панель №2: (ТТГ, Т4 вільний, АТ-ТПО) 400 2-год
Пакет гормональний №1: фаза МЦ (пролактин, ФСГ, ЛГ) 380 2-год
Пакет гормональний №2: 1 фаза МЦ (пролактин, ФСГ, ЛГ, естрадіол) 500 2-год
Пакет гормональний №3: фаза МЦ (пролактин, ФСГ, ЛГ, прогестерон) 500 2-год
Пакет Діабетичний 1: (глюкоза, інсулін, С-пептид 350 2-год
Пакет Діабетичний: (глюкоза, глікозильований гемоглобін, інсулін, С-пептид 380 2-3 дні
Пакет Анемія: залізо, трансферин, ферритин, Віт В12, фолієва кислота 600 2-3 дні
Комплекс «Урогенітальний» №1: (ПЛР. Хламідія трахоматіс, Мікоплазма геніталіум, Уреаплазма спецієс, трихомонада) 250 2-3 дні
Комплекс «Урогенітальний» №2: (ПЛР. Хламідія трахоматіс, Мікоплазма геніталіум, Уреаплазма спецієс) 250 2-3 дні
Комплекс «Урогенітальний» №3: (ПЛР. Хламідія трахоматіс, Мікоплазма хомініс, Уреаплазма спецієс) 250 2-3 дні
Комплекс «Урогенітальний» №4: (ПЛР. Хламідія трахоматіс, Мікоплазма хомініс, Мікоплазма геніталіум, Уреаплазма спецієс) 290 2-3 дні
Комплекс «Урогенітальний» №5: (ПЛР. Хламідія трахоматіс, Мікоплазма хомініс, Уреаплазма спецієс, Тріхомонас вагіналіс, Гарднерела вагіналіс) 290 2-3 дні
Комплекс «Урогенітальний» №6: (ПЛР. Мікоплазма хомініс, Уреаплазма спецієс, Гарднерела вагіналіс) 320 2-3 дні
Комплекс «Урогенітальний» №7: (ПЛР. Хламідія трахоматіс, Мікоплазма хомініс, Мікоплазма геніталіум, Уреаплазма спецієс, Нейссерія гонорея, Тріхомонас вагіналіс) 350 2-3 дні
Комплекс «Урогенітальний» №8: (ПЛР. Хламідія трахоматіс, Мікоплазма хомініс, Мікоплазма геніталіум, Уреаплазма спецієс, Гарднерела вагіналіс, БП урогенітальний з антибіотикограмою) 450 6-7 днів
Пакет пренатальна діагностика I триместр: (ПаПП-А та вільний бета-ХГЛ) (вказати термін вагітності) 280 1-2 дні
Пакет пренатальна діагностика II триместр: (АФП + вільний бета-ХГЛ + вільний естріол) (вказати термін вагітності) 380 1-2 дні
PRISCA вагітність 9-13 тижнів: (B –ХГЛ, PAPP-А) Пренатальний (біохімічний) скринінг 300 4-5 дні
PRISCA вагітність 14-20 тижнів: (ХГЛ, АФП, Е3) Пренатальний (біохімічний) скринінг 400 4-5 дні
Комплекс «TORCH-інфекції» 1 антитіла IgG»: (TOXO, RUB, CMV, HSV 1, HSV 2) 330 4-5 дні
Комплекс «TORCH-інфекції» 1 антитіла IgМ»: (TOXO, RUB, CMV, HSV 1, HSV 2) 330 4-5 дні
Комплекс «TORCH-інфекції» 2 антитіла IgG»: (TOXO, RUB, CMV, HSV 1/2) 450 4-5 дні
Комплекс «TORCH-інфекції» 2 антитіла IgМ»: (TOXO, RUB, CMV, HSV 1/2) 500 4-5 дні
Пакет "TORCH IgG": (перед вагітністю без краснухи): TOXO, CMV, HSV 1/2 400 3-5 днів
Пакет "TORCH IgМ": (під час вагітності без краснухи): TOXO, CMV, HSV 1/2 (вказати термін вагітності) 350 5-7 днів
Пакет "TORCH IgG та IgМ": TOXO, RUB, CMV, HSV 1/2 900 5-7 днів
Пакет "TORCH IgG та IgМ": TOXO, RUB, CMV, HSV 1/2, VCA 1000 5-7 днів
«Герпесвірусна інфекція антитіла Ig G»: (VCA, CMV, HSV 1, HSV2) 390 3-4 днів
«Герпесвірусна інфекція антитіла Ig М»: (VCA, CMV, HSV 1, HSV 2) 390 3-4 днів
Пакет "Паразитарні дослідження" №1: (Антитіла IgG до: токсокарів, аскарид, трихінел, ехінококів, опісторхів, сумарні антитіла до лямблій) 450 4-5 дні
Пакет "Паразитарні дослідження" №2: (Антитіла IgG до: токсокарів, аскарид, трихінел, ехінококів, опісторхів) 500 4-5 дні
Пакет "Паразитарні дослідження" №1: IgG Ascaris lumbricoides, Ig G Toxocara canis, cумарні антитіла до лямблій 300 5-7 днів
Пакет IgG: (Ureahlazma + Mikoplazma + Chlamidia) 380 2-3 дні
Пакет"Цвітіння трав": - алергени пилку E323 амброзії голометельчатої, тимофіївки, газонної трави, кедра; C318 - алергени трав. пилку: амброзія полиновидна, полин, чортополох, подорожник, конюшина 330 5-7 днів
Пакет "Різні алергени": кліщ Der. pteronyssinus, Der. farinаe, пилок вільхи, пилок берези, пилок ліщини, суміш трав, пилок жита, полин, подорожник, шерсть кішки, шерсть коня, шерсть собаки, Alternaria alternatа, білок, молоко, арахіс, лісний горіх, морква, пшенична мука, соя. 480 4-5 днів
Пакет "Респіраторна алергія (дерева)": - алергени пилку дерев: тополя, верба, явір, в'яз, дуб; - алергени пилку дерев: клен, дуб, береза, горіх волоський, в'яз; - алерген пилку липи; - алерген пилку акації 450 5-7 днів
Пакет"Інгаліційна": Der. pteronyssinus, Der. Farinаe, пилок вільхи, пилок берези, пилок ліщини, пилок дуба, суміш трав, пилок жита, полин, подорожник, кішка, шерсть коня, собаки, морської свинки, хом’яка, кролика, Pen. notatum, Cladosp. herbarum, Asp. fumigatus, Alternaria alternate. 480 4-5 днів
Пакет "Харчова алергія": - алергени харчових продуктів: молоко, пшениця, яєчний білок, соя, арахіс, рис; - алергени харчових продуктів: апельсин, банан, персик, яблуко; - алергени харчових продуктів: помідор, картопля, морква, часник, гірчиця; - алергени харчових продуктів: свинина, яловичина, курятина, баранина - алерген какао; - алерген шоколаду; - алерген меду 1100 5-7 днів
Пакет " Харчова": лісовий горіх, арахіс, грецький горіх, мигдаль, молоко, білок курячого яйця, жовток курячого яйця, казеїн, картопля, селера, морква, томати, тріска, краб, апельсин, яблуко, пшенична мука, житня мука, кунжут, соя 480 4-5 днів
Пакет "Алергія Домашній пил": - алергени побутові: домашній пил Green labs., кліщі: Dermatophagoides farinae та pteronyssinus; - алергени шерсті та епітелію кота й собаки, пір'я гуски та курки; - алергени домашнього пилу Hollister-Stier Labs.; - алерген овечої шерсті (волокно); - алерген кліщів домашнього пилу (японський кліщ) 550 5-7 днів
Пакет "Зима":- Імуноглобулін Е IgE - алерген меду; - алергени домашнього пилу Bencard Labs IgG4; - алергени харчових продуктів: помідор, картопля, морква, часник, гірчиця IgЕ; - алергени харчових продуктів: молоко, пшениця, яєчний білок, соя, арахіс, рис IgE; - алерген шоколаду IgE; - алергени домашнього пилу Greer Labs IgG4 1100 5-7 днів
Пакет " Педіатрична":
кліщ Der. pteronyssinus, Der. Farinаe, пилок берези, суміш трав, кішка, собака, Alternaria alternate, молоко коров’яче, a-Lactoalbumin, β-Lactoglobulin, казеїн, білок, жовток, бичачий сироватковий альбумін, соя, морква, картопля, пшенична мука, лісний горіх, арахіс.
480 4-5 дні
ANА 17 Pro (методом Імуноблот) 820 7-10 днів
Пакет "Домашній улюбленець: - алергени шерсті та епітелію кота, собаки, коня, корови; - алергени пір'я гуски, курки, качки, індика; - алергени шерсті та епітелію морської свинки, кролика, хом'яка, щура, миші; - алергени пір'я папуги, канарки, хвилястого папуги 550 5-7 днів

«»Зверніть увагу! Внаслідок коливання валютного курсу ціни можуть змінюватися, адже всі реагенти ми закуповуємо в Європі, в компанії SIEMENS. Актуальні ціни ви можете дізнатися на рецепції КЛІНІКИ «ГЕМО МЕДИКА» у Тячеві або за телефонами: (03134) 3 22 33 | (03134) 3 20 64, моб. тел.: (068) 0 817 817 (київстар)
.